Aktualności
A A A

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

Autorzy: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom

 

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to samoopisowy kwestionariusz osobowości, który może być wsparciem w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Podstawowych 10 skal klinicznych to:

  • Hd – Hipochondria
  • D – Depresja
  • Hy – Histeria
  • Pd – Psychopatia
  • Mf – Męskość/kobiecość
  • Pa – Paranoja
  • Pt – Psychastenia
  • Sc – Schizofrenia
  • Ma – Hipomania
  • Si – Introwersja społeczna

 

MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).