Aktualności
A A A

Badania psychologiczne

 • Badania testami i kwestionariuszami psychologicznymi

  Bogaty zbiór licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, którym dysponujemy oraz doświadczenie w ich wykorzystywaniu umożliwiają nam dobranie, najbardziej odpowiedniego zestawu testów do diagnozowania:

  • możliwości intelektualnych - sprawności umysłowej, inteligencji ogólnej a także procesów poznawczych, np. uwagi i spostrzegawczości,
  • predyspozycji osobowościowych - osobowości i samooceny,
  • problemów i zaburzeń psychicznych (test MMPI / Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, SCID / Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń)
  • poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, zdolności społecznych,
  • dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli, dyrektywności i wielu innych zmiennych.