Warszawa Centrum:

Gabinet HELP MEDICAL
ul. Marszałkowska 58 lok. 56

tel. 732877366 lub 732877004

 

Warszawa Mokotów:

Poradnia Zdrowia Psychicznego MSWiA

ul. Wołoska 137, budynek "S", 4 piętro

tel.: 225081791, 225081795

[na NFZ; konieczne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) z rozpoznaniem lub lekarza psychiatry (do którego można zapisać się bez skierowania)]

 

Aktualności
 • 2019-07-13 08:40

  Twoje Imperium: Raport - Nie daj sobie tego wstrzyknąć...

  Żyjemy w czasach kultu piękna – wystarczy spojrzeć na okładki czasopism, czy obejrzeć fragment programu telewizji śniadaniowej lub dowolnego serialu, aby zrozumieć, że w sposób nachalny szeroko promowany jest obraz ludzi wyidealizowanych - szczupłych, „dobrze” tj. markowo ubranych oraz „pięknych i młodych” tj. kobiet mających duże piersi, obfite usta, gładką, pozbawioną zmarszczek skórę twarzy, itd. Porównując się z tymi wzorcami możemy myśleć o sobie jako mało atrakcyjnych i czuć się po prostu źle. Tutaj pojawia się z kolei oferta „poprawienia nas” i „dopasowywania do wzorca”– diety, abonamenty fitness ale też medycyna estetyczna oraz chirurgia plastyczna...

 • 2019-06-10 17:30

  Sieci Nr 23 (341) 2019: Efekt aureoli.

  Odpowiedź na pytania redaktor Mai Narbutt (dlaczego Markowi Lisińskiemu/Simonowi Molowi i innym udało się oszukać tak wielu ludzi? jakie uwarunkowania sprawiają, że niektórzy są tak sprawnymi kłamcami? co sprawia, że niektórzy stają się bezwzględnymi oszustami?):

   

  Wojciech Wypler: Po pierwsze, większość z nas jest dosyć podatna na manipulacje. Jesteśmy zmuszeni przyjąć jakąś wstępna wyraźną postawę dotycząca innych ludzi - albo będziemy podchodzić do nich z ufnością i otwartością, albo z ostrożnością, zakładając ze mogą mieć złe intencje i mogą chcieć nas skrzywdzić. Ta pierwsza postawa, opierająca się na otwartości i zakładaniu dobrych intencji innych ludzi wydaje się dużo zdrowsza – przyjmując ją jesteśmy bardziej swobodni, otwarci na innych ludzi, mamy szanse na zbudowanie większej liczby relacji i większej sieci wsparcia, a w konsekwencji lepiej radzimy sobie z życiowymi wyzwaniami, jesteśmy szczęśliwsi...

 • 2018-12-24 10:00

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

  Odwiedzającym te strony

   

  Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

   

  Wojciech Wypler

 • 2018-11-16 08:56

  Ulotka STALKING

  Ulotka nt. stalkingu opracowana przez studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

  STALKING. JAK ROZPOZNAĆ. JAK SIĘ BRONIĆ. Czy ZACHOWANIA INNEJ OSOBY są przez Ciebie traktowane jako NIEPOŻĄDANE oraz NATRĘTNE? Czy budzą u Ciebie NIEPOKÓJ lub STRACH? Czy są próbą NAWIĄZANIA z Tobą KONTAKTU lub stworzenia, odbudowania, narzucenia związku? Czy zachowania osób z Twojego otoczenia mają POWTARZALNY CHARAKTER? Jeżeli odpowiedziałaś/łeś twierdząco na powyższe pytania, oznacza to, że możesz być ofiarą stalkingu!

  Do pobrania tutaj:

 • 2018-09-13 21:17

  Narkotyki a demoralizacja. Szansa na zmianę.

  Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. "Narkotyki a demoralizacja. Szansa na zmianę."

  Książka jest zbiorem artykułów pokonferencyjnych dot. II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Zagrożona młodzież... narkotyki, dopalacze. Profilaktyka, leczenie." zorganizowanej przez Zakład Psychologii Dewiacji IPSIR UW oraz Schronisko dla Nieletnich Warszawa-Okęcie.

  Więcej o książce: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/narkotyki-a-demoralizacja-szansa-na-zmiane/grzegorz-kudlak/3353

  Więcej o konferencji: http://twoj-psycholog.pl/konferencja-zagrozona-mlodziez...-narkotyki-dopalacze.-profilaktyka-leczenie-,276.html

 • 2018-06-10 17:30

  Zdrada. Czy jeszcze nas szokuje, czy przyzwyczailiśmy się, że tak bywa?

  Na portalu Alateia.org ukazał sie tekst dra Błażeja Kmieciaka pt. "Zdrada. Czy jeszcze nas szokuje, czy przyzwyczailiśmy się, że tak bywa?"

  Autor cytuje w nim fragment książki W.Wyplera "Anatomia zdrady".

A A A

Badania testami i kwestionariuszami psychologicznymi

Testy psychologiczne:

 • są zbiorami zadań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie takich próbek zachowań, o których można przyjąć, że są wskaźnikami cech psychologicznych
 • muszą spełniać szereg surowych kryteriów (muszą być obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne oraz muszą mieć odniesienie do norm)

 

Bogaty zbiór licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, którym dysponujemy oraz doświadczenie w ich wykorzystywaniu umożliwiają nam dobranie, najbardziej odpowiedniego zestawu testów do diagnozowania:

 • możliwości intelektualnych - sprawności umysłowej, inteligencji ogólnej a także procesów poznawczych, np. uwagi i spostrzegawczości,
 • predyspozycji osobowościowych - osobowości i samooceny,
 • problemów i zaburzeń psychicznych (test MMPI / Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, SCID / Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń)
 • poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, zdolności społecznych,
 • dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli, dyrektywności i wielu innych zmiennych.

 

Badanie testami obejmuje dwa spotkania: na pierwszym przeprowadzany jest krótki wywiad i badany wypełnia testy, na drugim spotkaniu omawiane są wyniki uzyskane w badaniu.

 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

  Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to samoopisowy kwestionariusz osobowości, który może być wsparciem w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

   

  MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

 • Lista przymiotnikowa ACL Gougha i Heilbruna

  ACL (Adjective Check List) to interesujące narzędzie do diagnozowania osobowości - lista 300 przymiotników odnoszących się do ludzkich cech i zachowań. Osoba badana ma wybrać te z nich, które jej zdaniem najlepiej ją charakteryzują.

   

  Zalety tego narzędzia to szerokie spektrum diagnozowanych cech zachowania oraz nieinwazyjność, łatwość w jego stosowaniu i stosunkowo krótki czas wypełniania przez badanego. Należy podkreślić, że sama procedura badania wzbudza u badanych mało oporu - ocena siebie samego za pomocą przymiotników jest bardzo naturalnym sposobem mówienia o sobie i innych ludziach.

 • Bateria testów APIS-Z

  APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej, która uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.

   

  Rekomendujemy to narzędzie do celów rekrutacji w badaniach dotyczących stanowisk, na których sprawność umysłowa jest ważnym kryterium selekcyjnym,.

   

 • Test Matryc Ravena

  Stosowany na całym świecie niewerbalny test do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

   

  Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

   

 • Kwestionariusz FCZ-KT

  Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

   

  Kwestionariusz umożliwia badanie struktury temperamentu za pomocą 6 cech: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka

  Kwestionariusz osobowości oparty na teorii H.J. Eysencka. Uzyskiwane w badaniu kwestionariuszem wyniki ujmowane są na 6 skalach: Ekstrawersja - Introwersja, Neurotyzm, Psychotyzm, Skala kontrolna (Skala Kłamstwa), Skłonność do uzależnień i i Skłonność do przestępstw.

 • Kwestionariusz NEO PI-R

  Popularny w praktyce dobory i oceny personelu na całym świecie kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki".

   

  Polską adaptację rekomendujemy przede wszystkim do badań grupowych.