Aktualności
 • 2022-05-16 08:56

  Ulotka STALKING

  Ulotka nt. stalkingu opracowana przez studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  STALKING. JAK ROZPOZNAĆ. JAK SIĘ BRONIĆ.

   

  Stalking to forma psychicznej napaści, w której sprawca w sposób powtarzalny i niepożądany przez ofiarę, burząc jej spokój, wdziera się do sfery prywatności tejże osoby, z która nic go nie łączy (albo już nie łączy) z pobudek wskazujących na uczuciowe podłoże działań.

   

  Czy ZACHOWANIA INNEJ OSOBY są przez Ciebie traktowane jako NIEPOŻĄDANE oraz NATRĘTNE? Czy budzą u Ciebie NIEPOKÓJ lub STRACH? Czy są próbą NAWIĄZANIA z Tobą KONTAKTU lub stworzenia, odbudowania, narzucenia związku? Czy zachowania osób z Twojego otoczenia mają POWTARZALNY CHARAKTER? Jeżeli odpowiedziałaś/łeś twierdząco na powyższe pytania, oznacza to, że możesz być ofiarą stalkingu!

   

  Do pobrania tutaj:

 • 2021-04-25 17:58

  Nowa recenzja starej "Anatomii zdrady"

  Prawie pięć lat po wydaniu moja książka "Anatomia zdrady" jest ciągle czytana i recenzowana. Miło było mi przeczytać entuzjastyczną recenzję autorstwa Wiszel na portalu MoznaPrzeczytac.pl

   

  https://moznaprzeczytac.pl/anatomia-zdrady-jak-nie-stac-sie-ofiara-klamcy-wojciech-wypler/

 • 2021-04-10 11:31

  Infidelity constitutes a breach of trust and the explicit rules governing a relationship between two people.

  Miło było mi zobaczyć, że w artykule "Infidelity in Relation to Sex and Gender: The Perspective of Sociobiology Versus the Perspective of Sociology of Emotions" (Sexuality & Culture 2021) Joanna Wróblewska-Skrzek wykorzystała sformułowaną przeze mnie w książce "Anatomia zdrady" definicję zdrady. Tak więc mój poradnik może również inspirować badaczy :)

   

  Link do artykułu: https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-021-09845-6

 • 2020-09-27 11:59

  Niewierność w dobie Internetu

  W pierwszym tomie "Szkiców z socjologii emocji" (wyd. UKSW 2020) znalazły się ciekawe prace dotyczące problematyki niewierności:

   

  • Iwona Przybył "Zdrada małżeńska jako zjawisko społeczne: zasięg, tendencje i uwarunkowania" (str. 182)
  • Joanna Wróblewska-Skrzek "Niewierność w dobie Internetu" (str. 205)

   

  Całość jest dostępna bezpłatnie: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/ebook_Sroczy%C5%84ska_Spoleczne%20konteksty_ma%C5%82y.pdf

 • 2020-03-25 12:00

  PORADNICTWO I PSYCHOTERAPIA ON-LINE

  W związku z epidemią koronawirusa uruchamiam prowadzenie poradnictwa i psychoterapii za pośrednictwem Skype i WhatsApp.

  Dotychczasowych i nowych pacjentów zapraszam do umawiania wizyt poprzez help-medical.pl:

   

  Poradnia Help-Medical

  Konto bankowe do przedpłat: Idea Bank: 57 1950 0001 2006 6381 8369 0001

  biuro@help-medical.pl

  +48 732 877 366

  +48 732 877 004

  Skype: biuro_2485

 • 2019-12-10 12:59

  Zachowania nieuczciwe w badaniach psychologicznych

  Miło mi było odkryć, iż prof. dr. hab. Władysław Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) poleca studentom jednego z prowadzonych przez siebie przedmiotów (etyka) jeden z moich tekstów:

   

  „Warto przeczytać tekst Wojciecha Wyplera OPERACJONALIZACJA ZACHOWANIA NIEUCZCIWEGO W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH; warto by też uczynić go podstawą własnych badań.”

   

  Więcej: http://paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/?dzial=etyka

A A A

Badania testami i kwestionariuszami psychologicznymi

Testy psychologiczne:

 • są zbiorami zadań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie takich próbek zachowań, o których można przyjąć, że są wskaźnikami cech psychologicznych
 • muszą spełniać szereg surowych kryteriów (muszą być obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne oraz muszą mieć odniesienie do norm)

 

Bogaty zbiór licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, którym dysponujemy oraz doświadczenie w ich wykorzystywaniu umożliwiają nam dobranie, najbardziej odpowiedniego zestawu testów do diagnozowania:

 • możliwości intelektualnych - sprawności umysłowej, inteligencji ogólnej a także procesów poznawczych, np. uwagi i spostrzegawczości,
 • predyspozycji osobowościowych - osobowości i samooceny,
 • problemów i zaburzeń psychicznych (test MMPI / Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, SCID / Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń)
 • poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, zdolności społecznych,
 • dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli, dyrektywności i wielu innych zmiennych.

 

Badanie testami obejmuje dwa spotkania: na pierwszym przeprowadzany jest krótki wywiad i badany wypełnia testy, na drugim spotkaniu omawiane są wyniki uzyskane w badaniu.

 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

  Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to samoopisowy kwestionariusz osobowości, który może być wsparciem w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

   

  MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

 • Lista przymiotnikowa ACL Gougha i Heilbruna

  ACL (Adjective Check List) to interesujące narzędzie do diagnozowania osobowości - lista 300 przymiotników odnoszących się do ludzkich cech i zachowań. Osoba badana ma wybrać te z nich, które jej zdaniem najlepiej ją charakteryzują.

   

  Zalety tego narzędzia to szerokie spektrum diagnozowanych cech zachowania oraz nieinwazyjność, łatwość w jego stosowaniu i stosunkowo krótki czas wypełniania przez badanego. Należy podkreślić, że sama procedura badania wzbudza u badanych mało oporu - ocena siebie samego za pomocą przymiotników jest bardzo naturalnym sposobem mówienia o sobie i innych ludziach.

 • Bateria testów APIS-Z

  APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej, która uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.

   

  Rekomendujemy to narzędzie do celów rekrutacji w badaniach dotyczących stanowisk, na których sprawność umysłowa jest ważnym kryterium selekcyjnym,.

   

 • Test Matryc Ravena

  Stosowany na całym świecie niewerbalny test do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

   

  Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

   

 • Kwestionariusz FCZ-KT

  Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

   

  Kwestionariusz umożliwia badanie struktury temperamentu za pomocą 6 cech: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka

  Kwestionariusz osobowości oparty na teorii H.J. Eysencka. Uzyskiwane w badaniu kwestionariuszem wyniki ujmowane są na 6 skalach: Ekstrawersja - Introwersja, Neurotyzm, Psychotyzm, Skala kontrolna (Skala Kłamstwa), Skłonność do uzależnień i i Skłonność do przestępstw.

 • Kwestionariusz NEO PI-R

  Popularny w praktyce dobory i oceny personelu na całym świecie kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki".

   

  Polską adaptację rekomendujemy przede wszystkim do badań grupowych.