Aktualności
A A A

Bateria testów APIS-Z

Autorzy: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szustrowa

 

APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej.

 

Autorzy narzędzia konstruując je uwzględnili cztery typy zdolności:

  • abstrakcyjno-logiczne (zdolności do przeprowadzania operacji rozumowania logicznego)
  • werbalne (zdolności warunkujące rozumienie mowy i czynne posługiwanie się nią)
  • wzrokowo-przestrzenne (zdolności warunkujące efektywność operacji, które stanowią umysłowe reprezentacje przekształceń fizycznych)
  • społeczne (zdolności warunkujące rozumienie ludzkich zachowań i relacji interpersonalnych oraz planowanie skutecznych sposobów oddziaływania na ludzi i na przebieg sytuacji społecznych)